Polyuretan

Aros Industripartner har genom 2 viktiga leverantörer av polyuretan möjligheten att erbjuda maskinbearbetade eller gjutna detaljer i olika färger.
Vi bearbetar halvfabrikat från små till stora detaljer och är unika med att kunna sammanfoga polyuretan med gummi eller metall och många andra material.
Färgval och olika hårdheter skapar möjligheter för vår partners att kunna anpassa till egna färgsatta produkter.Vi kan erbjuda teknisk support, konstruktion och hjälpa med val av polyuretan till just er applikation. 

"Allt självklart med hög precision och kvalite"