Utveckling och kostruktionAros Industripartner levererar tjänster åt såväl lokala som regionala och internationella kunde små som stora.
Vi har lång erfarenhet av och
en bred kompetens för problemlösningar men kan även utföra design, konstruktion, och dokumentation.


Vi använder i huvudsak Solid Works Cad för vår konstruktion. För våra maskinstyrningar så är det Edge Cam som vi använder då vi försöker hålla oss till samma styrsystem för robotar som för våra CNC maskiner, allt från 2, 4 eller 5 axliga maskiner.

Vi kan även utför testning speciellt för produkter som sammanfogas, vulkning limning och självklart svetsade detaljer enligt våra certifieringar.
Svetsar testas efter kundens behov hos vår partner Kiwa men i grunden ingår alltid certifierad visuell kontroll enligt dom standarder som vi tillhandahåller.

​​​​​​​Vi utför även dragprover på material och arbeten om så krävs i egen regi upp till 10 000 Newton. Med produkterna så kan vi leverera en komplett dokumentation om så önskas.