Genomgångsbälgar för rälsbunden trafik

"Allt självklart med hög precision och kvalite"

Vi bygger nya bälgar


och utför


reparation och rekond


Nya Bälgar

Vi bygger till stora delar hela bälgen i egen regi och det är bara målningen som utförs på entrepenad. Bälgarna byggs enligt senaste kraven och har alltid brandkrav EN 45 545 - 2 / 2013 HL2. Vi designar konstruera och bygger bälgarna i vår verkstad som är anpassad för denna typ av produkt.
Vårt mål är att täcka upp för dom Skandinaviska behoven framöver oavsett vilken tåg eller spårbunden flotta ni har. 

Reparation och rekond

Vi har under decenier reparerat nängder med bälgar för tåg som rullar i Sverige. Det har varit allt från enklare rekond till reparationer av krockade tåg där även aluminium har reparerats. Vi har genom lång erfarenhet skapat metoder och kan idag erbjuda reparationer efter brandklass EN 45 545 material.
Vi förlänger därmed  livet bå bälgar med några år till innan kanske ett beslut tas att bygga nya bälgar.

Den största genomgångsbälgen vi byggt

Vi byggde 12 st bälgar åt Tormets OY som var i ett passage system i en gruva i Torneå där slutkund var Outokompo och den hade måtten 5,5 x 2,1 meter.